لنز طبی بوش اند لومب سافلنز

 
لنز طبی بوش اند لومب سافلنز SofLens  عملکرد فوق العاده ای را برای استفاده و نگهداری ارائه می دهد و دیدی واضح را به همراه دارد .
 
لنز طبی بوش اند لومب سافلنز SofLens  سادگی Fitting آن حداقل زمان مورد نیاز را جهت گذاشتن و بیرون آوردن لنز از چشم فراهم می آورد .
 
 
لنز طبی سافلنز روزانه Soflens
200,000 تومان

لنز طبی سافلنز روزانه Soflens Daily Disposable :   لنز طبی سافلنز روزانه انحراف..

لنز طبی سافلنز فصلي SofLens 59
85,000 تومان

لنز طبی بوش اند لومب سافلنز SofLens 59 :   لنز طبی بوش اند لومب سافلنز SofLens 59&nb..