لنز کور رنگی | نمایندگی فروش لنز کور رنگی چشم | فروشگاه فرالنز

لنز کور رنگی

1.450.000 تومان2.900.000 تومان

لنز تماسی با قابلیت تصحیح کور رنگی

توجه: قبل از خرید این لنز حتما باید به چشم پزشک مراجعه کنید.

پاک کردن