لنز کور رنگی - نمایندگی فروش لنز کور رنگی چشم - فروشگاه فرالنز

لنز کور رنگی

1.500.000 تومان3.000.000 تومان

لنز تماسی با قابلیت تصحیح کور رنگی

توجه: قبل از خرید این لنز حتما باید به چشم پزشک مراجعه کنید.

صاف